Muzieklessen bij de fanfare

Professionele muzieklessen

Fanfare Wilhelmina organiseert muzieklessen voor kinderen (en volwassenen!) die een instrument willen leren bespelen.

De lessen worden gegeven door professionele docenten. De meeste leerlingen hebben als voorbereiding de lessen ‘ @Kinderen maken Muziek’ (Algemene Muzikale Vorming) gehad.

Maar ook zonder deze voorbereiding kan men op les komen. Informeer naar de mogelijkheden.

De fanfare organiseert de opleiding mede met het oog op haar eigen continuïteit: goed opgeleide jonge (en oudere) muzikanten kunnen hun talenten inzetten in ons orkest.

Muziek maken op een instrument vereist naast talent en technische vaardigheid ook doorzettingsvermogen. Van leerlingen wordt verwacht dat ze thuis oefenen, liefst dagelijks.

Ondersteuning van de leerlingen door hun ouders is dan ook erg belangrijk.
De ouders zullen veel plezier beleven aan de muzikale ontwikkeling van hun kind, maar zullen ze soms extra moeten stimuleren.

De leerlingen hebben wekelijks 20 minuten privéles; de schoolvakanties zijn vrij.

Als een leerling de grondbeginselen onder de knie begint te krijgen, wordt er een plaatsje ingeruimd in het Opleidingsorkest.

Hier wordt op een heel plezierige en ontspannen manier kennis gemaakt met het samenspel. Samen met andere jonge muzikantjes wordt bij verschillende gelegenheden opgetreden.

Voor de deelnemers zijn hieraan geen kosten verbonden.

Om de vorderingen te toetsen kunnen de leerlingen die dit willen examens afleggen. Dit gebeurt regionaal volgens algemeen erkende normen.

De examens gaan over theorie en praktijk. Naast de wekelijkse lessen op het instrument, worden dan óók theorielessen elders in de regio gevolgd.

Meestal kan een leerling na het behalen van het A diploma direct doorstromen naar ons orkest.

Wie echt gemotiveerd verder gaat met musiceren kan na examen B en C met het behalen van muziekdiploma D een toelating tot het conservatorium verdienen.

Kosten

De vereniging neemt een aanzienlijk deel van de kosten voor haar rekening. Daarnaast ontvangt ze voor de aangemelde leerlingen gemeentesubsidie, en betalen ouders van de leerlingen een deel van de leskosten.

In 2018 is de eigen bijdrage €200,- voor 36 lessen van 20 minuten.
De instrumenten blijven eigendom van de vereniging en worden in bruikleen gegeven.

 

Geinteresseerden kunnen zich melden via praktijksietske@gmail.com of bestuur@fanfarewilhelminavlodrop.nl

 

 

 

error: Content is protected !!