Vrijwilligers

Onze vereniging telt tal van vrijwilligers die telkens hun beste

beentje voor zetten om al onze activiteiten zo goed mogelijk

te laten verlopen.

Onze hartelijke dank aan !

 

 

 

 

Milieu Parkwachters

Peter Feder    
Toon Lowis
Piet Geuskens
Harrie  ten Berge
Pierre Jeurissen
Bjorn Maessen
Jac Maessen
Jac Mulders

Har Stammen
Sjaak Verheggen
Ton Creemers
Peter Feder
Tom Hendrix
Frank Heuvelings
Ron Curfs

Grafisch ontwerp posters

Webbeheer

Jac Mulders &

Pascal Van Oostveldt