Wilhelminabulletin week 20-2020

Wilhelmina bulletin week 20

Agenda:

Muzieklessen opnieuw opgestart !

Sedert maandag 11 mei zijn in ons Muziekhome de individuele muzieklessen weer opgestart! Uiteraard hebben wij voorzorgsmaatregelen genomen die beantwoorden aan de RIVM-richtlijnen.
Natuurlijk is het voor iedereen van belang om in deze repetitieloze periode af en toe je instrument ter hand te nemen. Je kunt oefenen aan de stukken waar we tot nu toe mee bezig waren. Luister eens op You Tube naar het werk: Pilatus, Mountain of Dragons, fanfare bezetting, met je partij erbij.

‘Last post’ door Nol van Riessen

In de voorbije week is op allerlei manieren stilgestaan bij de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere slachtoffers van oorlogsgeweld. Zo werden ook muzikanten opgeroepen om op 4 mei jl. de ‘Last post’ ten gehore te brengen. Een aantal leden van onze fanfare hebben hier gehoor aan gegeven. Nol van Riessen heeft, even voor 20.00 uur op deze 4e mei, de ‘Last post’ geblazen bij het oorlogsmonument in Herkenbosch. Op de website van onze fanfare is hier een opname van te zien en te beluisteren.

Hulp gezocht voor restauratie kerkhofmuur

Het kerkbestuur en de Projectgroep restauratie kerkhofmuur heeft gevraagd om het volgende onder de aandacht te brengen bij de leden van onze fanfare:

“Na een lange tijd van voorbereiding kan, mede dankzij een subsidie van de provincie Limburg, alsmede een bijdrage van de gemeente Roerdalen en de opbrengst van de enveloppenactie en het kienen in 2019, gestart worden met de restauratie van het gedeelte van de kerkhofmuur dat er het slechtste aan toe is. Het betreft hier het deel bij de grote ingangspoort. Dit project wordt in opdracht van het kerkbestuur tussen 18 mei en 26 juni 2020 uitgevoerd door Laudy Bouw bv uit Sittard. Om kosten te besparen zijn wij ook voor dit project op zoek naar vrijwilligers die ons op afroep kunnen helpen met o.a.:
-          Het schoonkappen en gebruiksklaar stapelen van uit de muren vrijgekomen stenen.
-          Het uitgraven (vrijmaken) van een deel van de muur.
-          Toezichthoudende taken.
-          Het opruimen van de werkplek.
-          Het verslepen van materialen.
-          Logistieke werkzaamheden zoals maken van koffie / soep /smeren broodjes voor de werkers
            en vrijwilligers.
Doe mee met Vlorp Duit! Want Veer zeen Vlorp. 
Samen zijn we in staat om dit project uit te voeren!

Verveel jij je, of heb je gewoon tijd en zin om een “steentje” bij te dragen? Meld je dan aan voor een of meerdere van bovengenoemde werkzaamheden via email: martinus@roerkerken.nl
De Werkgroep neemt dan z.s.m. contact met je op om nadere afspraken te maken. Uiteraard zullen wij rekening houden met de voor dat moment geldende regels i.v.m. corona.”

Boerenoogstfeest 2020 vervalt

Vanwege de huidige coronamaatregelen in relatie met de voorbereidingen van het Boerenoogstfeest 2020, heeft het bestuur en de werkgroep Boerenoogstfeest besloten om het Boerenoogstfeest dit jaar te laten vervallen.

Tot 1 september a.s. mogen geen evenementen worden georganiseerd. Twee weken later, op 13 september, ons Boerenoogstfeest organiseren, lijkt ons niet reëel voor onze eigen vereniging en voor de bezoekers. Helaas.

 

 

Vanaf nu kan je ook naar een aantal geselecteerde nummers luisteren vertolkt door onze Fanfare !

Deze nummers worden in de toekomst nog aangevuld met nieuw materiaal.

Via deze link kom je er 


Archief bulletins

error: Content is protected !!