Wilhelminabulletin week 23-2020

Wilhelmina bulletin week 23

Agenda:

Hervatting repetities

Per 1 juni worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Dit zou betekenen dat bijeenkomsten tot 30 personen met inachtneming van de 1,5 meter regel en de nodige hygiënemaatregelen toegestaan zijn.

Echter, de KNMO heeft voor blazers en zangers nog geen groen licht gegeven. De onderzoeken naar de verspreiding van het virus door aerosolen lopen nog of zijn in een afrondende fase. Wanneer hierover uitsluitsel te verwachten is, is nog onzeker.

De beide besturen hebben samen met de dirigent dan ook besloten de knoop door te hakken en vóór de vakantie niet meer te starten met de repetitie. Ook alle andere geplande activiteiten in de maanden juni en juli gaan niet door.

Wij hopen en streven ernaar dat wij na de vakantie, zoals gepland op 21 augustus, weer kunnen beginnen. In welke vorm dat dan zal zijn, hangt af van de dan geldende maatregelen.

Hierover zullen jullie tijdig geïnformeerd worden. Hoe de rest van het jaarprogramma er uit zal zien, is op veel punten ook nog onduidelijk. Laten we hopen dat er na de vakantie meer duidelijkheid is.

 

Jaarvergadering

Bijeenkomsten zonder muziek te maken zijn wel toegestaan en door de KNMO is hiervoor zelfs een uitzondering gemaakt tot 100 personen. Het bestuur heeft dan ook besloten om de uitgestelde jaarvergadering opnieuw in te plannen en wel op vrijdag 10 juli 2020 om 20.00 uur in het Muziekhome. De benodigde stukken zullen de leden t.z.t. nogmaals worden toegestuurd.

 

Goed gesmurft…!

Ons schoolorkest heeft deze week het Smurfenlied gepresenteerd!

Kijk via de volgende link op youtube naar de prestaties van onze leerlingen: https://youtu.be/NDD64obmyf4 .

Zie je naast de leerlingen ook de smurfen in beeld…? Veel luister- én kijkplezier! Met dank aan juf Janneke. 

 

Bulletin in de komen weken

Gezien bovenstaande informatie, zal in de komende weken het bulletin niet meer wekelijks verschijnen. Wanneer iets belangrijks te melden is, dan zal informeren wij iedereen natuurlijk via dit bulletin. 

 

Rest ons iedereen inspirerende en mooie Pinksterdagen te wensen.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Vanaf nu kan je ook naar een aantal geselecteerde nummers luisteren vertolkt door onze Fanfare !

Deze nummers worden in de toekomst nog aangevuld met nieuw materiaal.

Via deze link kom je er 


Archief bulletins

error: Content is protected !!