Wilhelminabulletin week 29-2020

Wilhelmina bulletin week 29

Agenda:

Bestuursaangelegenheden 


Tijdens de jaarvergadering van vrijdag 10 juli jl. hebben Yvonne Spoor en Pierre Jeurissen de bestuurstafel van onze vereniging verlaten. Beiden waren aftredend en stelden zich niet herkiesbaar.

Na een periode van 4 jaar, heeft Yvonne aangegeven graag een aantal werkzaamheden voor de fanfare te willen blijven verrichten, maar niet meer vanuit het bestuur.

Voor Pierre waren 16 jaren bestuurslidmaatschap voldoende om plaats te maken voor anderen. Ook voor hem geldt, dat hij op de achtergrond een aantal taken voor de vereniging wil blijven uitvoeren en natuurlijk ook als saxofoonspeler aan ons korps blijft verbonden.

Op deze plaats, aan beiden nogmaals een heel hartelijk woord van dank voor jullie inzet voor Wilhelmina in de voorbije jaren!
Om één van de ontstane vacatures in te vullen, heeft Regina Buijze zich beschikbaar.

Met applaus, werd Regina tijdens deze jaarvergadering door de aanwezige leden gekozen als bestuurslid.

Wij wensen Regina veel succes toe!

 

 

Activiteitenagenda na de zomervakantie

Alhoewel de activiteiten van onze vereniging na de zomervakantie a.g.v. de coronacrisis nog onzeker blijven, staan op korte termijn toch de volgende activiteiten op ons programma:
Zaterdag 15 augustus: Afscheid pastoor Schnackers

Zoals voor velen bekend zal zijn, is onze pastoor sinds kort met emeritaat gegaan en zal hij binnenkort onze parochie verlaten. Tijdens de H. Mis van zaterdag 15 augustus (het feest van Maria Tenhemelopneming) om 18.00 uur, zal hij afscheid nemen.

Op verzoek van het kerkbestuur, zullen wij pastoor na afloop van deze viering een serenade brengen op het kerkplein. Bijeenkomst in het Muziekhome om 18.30 uur. Omstreeks 19.00 uur zullen wij tijdens de serenade de volgende marsen ten gehore brengen: Saint Triphon, Tip Top, Jubilissimo en San Carlo.

Uniformering: Zwart met een rood accent. 

 

Zondag 20 september: Eerste Heilige Communie
Op deze zondag zullen een 10-tal kinderen van de basisschool alsnog hun Eerste Heilige Communie ontvangen, waarvan er 5 leerling zijn bij onze fanfare. Met het organiserende oudercomité is afgesproken dat wij deze kinderen met muziek vanaf de basisschool zullen afhalen en dat waarschijnlijk een ensemble van onze fanfare tijdens de viering zal musiceren in de kerk. Nader berichtgeving volgt nog.

Beide activiteiten worden een dezer dagen via Datumprikker.nl aan de spelende leden toegestuurd. Het dringende verzoek om zo snel mogelijk jouw beschikbaarheid hierop in te vullen. Tijdens de jaarvergadering bleek dat velen het vervelend vinden dat niet iedereen consequent de datumprikker invult… Laat het hier wederom een oproep zijn om deze in te vullen!

Vanaf nu kan je ook naar een aantal geselecteerde nummers luisteren vertolkt door onze Fanfare !

Deze nummers worden in de toekomst nog aangevuld met nieuw materiaal.

Via deze link kom je er 


Archief bulletins

error: Content is protected !!